• VERC, B30, Ekhlas Uddin Khan Road, Anandapur, Savar, Dhaka, Bangladesh
  • (+88) 02 7742029
  • verc@bangla.net